Ego ei ole vajalik osa inimese olemusest - see tuleb paljudele üllatusena, kuid on tõele lähemal kui miski muu. Ego pigem piirab meie võimet kogeda tõelist rõõmu ja rahu, sest lõputu vajadus olukordi ja inimesi kontrollida viib inimese lõpuks pigem ärevusse kui sisemise rahu kogemusse. Ego on sageli seotud hirmude ja muredega ning kui suudame sellest vabaneda, võime saavutada sisemise vabaduse ja autentse kestva rahulolu.
Nii mitmedki segaduses inimesed on kõigest hoolimata veendunud, et ilma egota me ellu ei jää. See on siiski kaugel tõest. Oluline on mõista, et hoopis ego vajab ellujäämiseks inimest.  Inimene jääb ellu igal juhul, kui see on enda loomingu kõrgem tahe, sest on osa jumalikkusest, mis on igavene. Eckhart Tolle lausa väidab, et ego nii individuaalsel kui kollektiivsel tasandil ongi inimkonna hullus, mis meid järjekindlalt hukatuse poole viib.

Ego loob meile piirangu, mis takistab saavutamast tõelist sisemist rahu. Samastades ennast egoga, usume, et meie identiteet põhineb ainult meie ja teiste arvamusel endast ning meie olemasolu võib olla seotud hirmude, soovide ja võrdlusmõtlemisega. Ego analüüsib minevikku ja loob seeläbi ka tulevikku, sest käitumismustrid moodustuvad vastavalt minevikukogemustele. Kas näed kui piiratud on selline eluviis?! ELu kordab ennast lõputult, sest olukordadele reageerimini kordub kuna oled ego mõttemustrte lõputus rattas nagu orav. Luues vaid piiranguid ja kannatusi. Enese egoga samastamine viib lõpuks sügavate enesehinnangu probleemideni, laastava võrdlusmõtlemiseni ja takistab meil tundmast tõelist rahulolu.

Toon välja mõned punktid, mis aitavad mõista, miks ego ei loo kestvat rahulolu, mida inimene pidevalt otsib:
  1. Ego keskendub enda vajaduste ja soovide rahuldamisele, mis on seotud enda loodud piiravate rollidega ühiskonnas, teiste inimeste arvamusega ja alateadlike programmidega loodud.  

  2. Ego põhjustab sageli võrdlusmõtlemist teiste inimestega, mis võib viia tunneteni, et me ei ole piisavad ja meil ei ole piisavalt. See väljastpoolt heakskiidu otsimine on aga rahulolu saavutamisest kaugel.

  3. Ego põhjustab hirmu tagasilükkamise või ebaõnnestumise ees, mis piirab meie võimalusi ja takistab meid tegemast asju, mis võiksid  tegelikult sisemist rõõmu ja rahulolu luua.

  4. Ego sunnib meid tihti keskenduma minevikule või tulevikule ning seeläbi jätta tähelepanuta hetk, milles me praegu oleme. Ego analüüsib pidevalt minevikku ja plaanib tulevikku, et hoida kõike kontrolli all. See takistab meil kogemast tõelist rahulolu ja eluvooluga kaasa minemist, kus sünnivad uued avardavad võimalused.

  5. Ego võib juhtida meid tegema otsuseid, mis ei pruugi olla kooskõlas meie tõeliste väärtuste ja soovidega. Kuna ego püüab hoida kõike kontrolli all, siis võib mõne otsuse tegemine olla sisemiste väärtustega vägagi vastuolus, kuid ego sunnib meil ikkagi otsust tegema vastavalt kontrolli hoidmisele ja mugavustsoonis edasi viibimisele. Ego suurim hirm on üllastused, eluvooluga kaasaminek, lahtilaskmine vanast, kiindumatus jne. See võib tekitada pingeid ja rahulolematust iseendas ning takistada meid saavutamast tõelist rahulolu.
  6. Ego on vari, mis saboteerib meie tõelise Minaga. See viib kannatuseni. Kannatus on vaid illusioon, mille inimene enda ego abil ise loob. 
Nagu ütles "vanameister" Gunnar Aarma: valu tuleb meid õpetama, kannatuse aga loob inimene endale ise.  Selles peitub väga sügav tõde.

Meie ülesanne siia reaalsusesse "sündides", "elukoolis" käies, on ületada ego. Igal on omad väljakutsed elus, mis nö sunnivad otsa vaatama sellele osale oma elust, kus ego on kõige tervamalt kontrolli haaranud. Järk-järgult saab oma suhtumise ja valikutega hakata ego lahustama. Oluline on õppida kõigepealt ennast egost eristama. Sina ei ole ego. Sina oled lõputu, osa jumalikkusest, igavene. Ego on vaid pelgalt mõttemeel, kes hoiab meid nö unes olevates programmides. Päris olemus ei saa enne meis tõeliselt avalduda, kui ego on hakatud teadliku tegevuse kaudu järk-järgult lahustama. 

Ego lahustamine on pikk protsess. See ei juhtu päevaga, isegi mitte kuu või aastaga. Aga esimene samm tuleb teha kohe, et hakata ärkama oma tõelisele olemusele - igavesele rahulolutundele, mida ei kõiguta miski väline. Seda ei saa sõnadega kirjeldada, sest iga sõna seab piirangu sellele, missugune imeline tunne on kogeda inimkehas piiritust ja lõputut rahuolu. 

Heaks alguseks soovitan väga väga kõigil lugeda elumuutvat raamatut, mida süvenenult uurida, lubada endasse imbuda ja lasta selles sisalduval teha oma sisememaailmaga tööd: Eckhart Tolle "Uus Maailm". See raamat on aastaid juba avalikult muutnud paljude elusid, aga tundub justkui, et inimkond on saanud alles hiljuti aina enam nö küpseks, et selle raamatu sõnum nüüd kogu hingega vastu võtta.

Küsimuste korral kirjuta lahkesti levelup@onealchemist.com või kirjuta/helista whatsapp/telegram +3725074472